Stavební desky » OSB desky

OSB deska (anglicky Oriented strand board) je deska vytvořené lisováním dřevních štěpů ve třech nebo čtyřech vzájemně kolmo orientovaných vrstvách. Krajní vrstvy jsou řešeny podélně uloženými třískami, prostřední vrstva, tzv. jádro je uložená v příčném směru, kolmo k okrajovým vrstvám.
OSB desky je možné rozdělit do následujících kategorií:
- OSB 1 jsou desky pro všeobecné použití v interiéru v suchém prostředí
- OSB 2 jsou desky pro nosné účely pro použítí v suchém prostředí
- OSB 3 jsou desky pro nosné účely pro použítí ve vlhkém prostředí
- OSB 4 jsou desky pro velmi namáhané konstrukce ve vlhkém prostědí

Deska OSB 3 kolmá hrana

Deska OSB 3 kolmá hrana
Deska OSB 3 kolmá hrana dále dělíme:
Nebroušené desky OSB s kolmou hranou - desky vytvořené lisováním dřevních štěpů ve třech, čtyřech vzájemně kolmo orientovaných vrstvách spojovaných pojivem. OSB 3 jsou desky pro nosné účely pro použítí ve vlhkém prostředí.
Více info

Deska OSB 3 perodrážka

Deska OSB 3 perodrážka
Deska OSB 3 perodrážka dále dělíme:
OSB Kronopol - OSB deska vytvořená lisováním dřevních štěpů ve třech nebo čtyřech vzájemně kolmo orientovaných vrstvách. Krajní vrstvy jsou řešeny podélně uloženými třískami, prostřední vrstva, tzv. jádro je uložená v příčném směru, kolmo k okrajovým vrstvám. Osb desky jsou vyráběny ve dvou varintách - desky s rovnou hranou v rozměru 2500x1250mm a desky s pérodrážkou v rozměru 2500x675mm. Desky nejsou broušené.
Více info