Střešní a stavební fólie » Střešní fólie

Střešní fólie:
- parotěsné fólie (parozábrany) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace.
- difúzní fólie - paropropustné fólie jsou vícevrstvé difúzně otevřené fólie pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech nebo provětrávaných fasád.
Systémové lepící pásky používáme zejména ke spojení střešních fólií, řešení detailů, opravám poškozených částí, ale mohou být využity v podstatě kdekoli, kde je potřeba vytvořit trvale silně lepivý spoj.

Parotěsné fólie - parozábrany

Parotěsné fólie - parozábrany
Parotěsné fólie - parozábrany dále dělíme:
Parozábrana nebo také parotěsná fólie zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace. Pokud mají reflexní vrstvu, zároveň odráží sálavé teplo zpět do interiéru a tím zvyšuje tepelně izolační parametry střešní konstrukce.
Více info

Difúzní fólie - kontaktní

Difúzní fólie - kontaktní
Difúzní fólie - kontaktní dále dělíme:
Vysoce difúzní, pojistná hydroizolační fólie. Zajišťuje dokonalé odvětrávání mezistřešních prostor. Díky vysoké prostupnosti vodních par a zesílené struktuře materiálu není nutné dodržovat odvětrávací mezeru mezi fólií a tepelnou izolací. Fólii instalujeme přímo na krokve nebo jinou nosnou konstrukci střechy, a to od okapu a nejlépe horizontálně, aby v případná stékající vlhkost nepronikla do pláště střechy.
Více info

Systémové lepící pásky a tmely

Systémové lepící pásky a tmely
Systémové lepící pásky a tmely dále dělíme:
Systémové lepící pásky jsou speciální vysoce lepící pásky , vyrobené na bázi dlouhodobě trvale přilnavých akrylových směsí nebo na bázi elastomerového SBS butylkaučuku. Systémové lepící pásky používáme zejména ke spojení střešních fólií, řešení detailů, opravám poškozených částí, ale mohou být využity v podstatě kdekoli, kde je potřeba vytvořit trvale silně lepivý spoj.
Více info